ทดลองเรียน ฟรี!!

k

ชีววิทยา มข 57 EP.03

คอร์ส : ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
สอนโดย: พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว
เนื้อหา 37 วีดีโอ
เรียนได้ 1,095 วัน

ดูรายละเอียดคอร์สนี้

  • เนื้อหาเรียนฟรี !!
  • ชีววิทยา มข 57 EP.03
    Circle image คอร์ส ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
    การแบ่งเซลล์ (Cell division) EP.01
    Circle image คอร์ส Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics