คอร์สเรียน Washi-tutor


หมวดหมู่
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

3,990 2,590 ฿ / 1 คน

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

3,590 2,990 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

0 0 ฿ / คน

ชีววิทยา NETSAT
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,990 1,590 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

CALCULUS M.6
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 29 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,990 1,290 ฿ / 1 คน

super mathematics TCAS65
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 222 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

14,990 7,990 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 29 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 28 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 2,590 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 43 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 2,590 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตเพื่อสอบเข้า ม.4 Gifted
Circle image พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์ มี 64 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 54 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 2,590 ฿ / 1 คน

คอร์ส English for Entrance
Circle image ครูหมอไผ่ มี 16 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 26 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

เนื้อหา ม.4-6 , NETSAT และ A-Level
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 132 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

14,990 7,990 ฿ / 1 คน

ค่าย Summer Online 63
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

0 0 ฿ / คน

คณิตศาสตร์ NETSAT
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 104 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 2,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส BMAT section 2
Circle image พี่มิ้นท์ & พี่เกศ มี 12 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,490 1,900 ฿ / 1 คน

หนังสือเตรียมสอบ BMAT section 1
Circle image พี่มิ้นท์ มี 0 วีดีโอ เวลา 0 วัน

279 249 ฿ / 1 คน

จับจุดคณิต พิชิตวิชาสามัญ
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 72 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 2,990 ฿ / 1 คน