คอร์สเรียน Washi-tutor


หมวดหมู่
คอร์ส ชีววิทยา NETSAT โควต้า มข.
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,990 1,590 ฿ / 1 คน

Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

CALCULUS M.6
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,990 1,590 ฿ / 1 คน

ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 37 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

4,990 3,990 ฿ / 1 คน

super mathematics TCAS65
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 34 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

5,990 4,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 11 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 39 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เรื่อง Matrix
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 1 วีดีโอ เวลา 30 วัน

0 0 ฿ / คน

คอร์ส Basic คณิต ม.ต้น
Circle image พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์ มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตเพื่อสอบเข้า ม.4 Gifted
Circle image พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์ มี 58 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 50 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

3,590 2,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส English for Entrance
Circle image ครูหมอไผ่ มี 16 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.4 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology for Entrance
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 90 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

13,990 4,990 ฿ / 1 คน

ฟิสิกส์วิชาสามัญ
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 77 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

ค่าย Summer Online 63
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

12,990 9,990 ฿ / 1 คน

PAT 3 ควาถนัดทางวิศวกรรม
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

0 0 ฿ / คน

สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อสอบโควต้า มข.
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 90 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,590 1,990 ฿ / 1 คน

ชีววิทยา ม.ต้น
Circle image พี่เจ มี 14 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,290 990 ฿ / 1 คน

คอร์ส BMAT section 2
Circle image พี่มิ้นท์ & พี่เกศ มี 12 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,490 1,900 ฿ / 1 คน

หนังสือเตรียมสอบ BMAT section 1
Circle image พี่มิ้นท์ มี 0 วีดีโอ เวลา 0 วัน

279 249 ฿ / 1 คน

จับจุดคณิต พิชิตวิชาสามัญ
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 65 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,500 1,990 ฿ / 1 คน