จับจุดคณิต พิชิตวิชาสามัญ

สรุป คณิต ม.ปลายทั้งหมด + ตะลุยโจทย์เก่าวิชาสามัญ 5 ปีย้อนหลัง ติวโดย พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ - สอบติดโครงการ MD02 คณะแพทย์ มข - ที่ 1 คณิตโควต้า มข - ที่ 1 คณิตสมาคมภาคอีสาน - ที่ 1 วิทย์ คณิต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย - ที่ 1 วิทย์ คณิต จัดสอบโดย รร.จุฬาภรณ์มุกดาหาร - ที่ 1 ภาษาไทย ระดับประเทศ บริษัทเสริมปัญญา - สอวน. ค่าย 3 วิชาคณิต - สอบติด สอวน. คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี
สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 72 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 100:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 72 วีดีโอ
 • บทที่ 1 จับจุดคณิต พิชิตวิชาสามัญ EP.01 02:00 hr
 • บทที่ 2 จับจุดคณิต พิชิตวิชาสามัญ EP02 02:30 hr
 • บทที่ 3 วางแผนการเรียนคณิต กับพี่หมอไอซ์ 01:45 hr
 • บทที่ 4 เข้ากลุ่มปิดเฟสบุ๊ค + ระบบจำนวนจริง part01 03:20 hr
 • บทที่ 5 ระบบจำนวนจริง part 02 เรื่อง แนวสมการ absolute 01:30 hr
 • บทที่ 6 ระบบจำนวนจริง part 03 เรื่อง แนวอสมการ absolute 02:31 hr
 • บทที่ 7 เฉลย คณิต วิชาสามัญ 64 02:07 hr
 • บทที่ 8 เฉลยข้อสอบ คณิต รว ม5 ปี 63 1:35 hr
 • บทที่ 9 แนะแนวก่อนเริ่มเรียน 00:21 hr
 • บทที่ 10 การคิดเลขให้เร็วขึ้น และหนังสือเรียนแนะนำ 0:31 hr
 • บทที่ 11 สรุป เซต ตอนที่ 1 0:28 hr
 • บทที่ 12 สรุป เซต ตอนที่ 2 0:29 hr
 • บทที่ 13 สรุป ตรรกศาสตร์ 0:56 hr
 • บทที่ 14 สรุป จำนวนจริง ตอนที่ 1 0:23 hr
 • บทที่ 15 สรุป จำนวนจริง ตอนที่ 2 0:43 hr
 • บทที่ 16 สรุป จำนวนจริง ตอนที่ 3 0:18 hr
 • บทที่ 17 สรุป จำนวนจริง ตอนที่ 4 0:39 hr
 • บทที่ 18 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ จำนวนจริง ตอนที่ 1 0:43 hr
 • บทที่ 19 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ จำนวนจริง ตอนที่ 2 0:48 hr
 • บทที่ 20 สรุป ทฤษฎีจำนวน 0:26 hr
 • บทที่ 21 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ทฤษฎีจำนวน 1:1 hr
 • บทที่ 22 สรุป เมทริกซ์ ตอนที่ 1 0:23 hr
 • บทที่ 23 สรุป เมทริกซ์ ตอนที่ 2 0:43 hr
 • บทที่ 24 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เมทริกซ์ ตอนที่ 1 0:50 hr
 • บทที่ 25 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เมทริกซ์ ตอนที่ 2 0:52 hr
 • บทที่ 26 สรุป เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 0:33 hr
 • บทที่ 27 สรุป เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 2 0:30 hr
 • บทที่ 28 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 0:31 hr
 • บทที่ 29 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 2 0:41 hr
 • บทที่ 30 สรุป ล็อกการิทึม 0:13 hr
 • บทที่ 31 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ล็อคการิทึม 0:39 hr
 • บทที่ 32 สรุป เวกเตอร์ 0:27 hr
 • บทที่ 33 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เวกเตอร์ 01:02 hr
 • บทที่ 34 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 9 0:16 hr
 • บทที่ 35 สรุป ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 0:33 hr
 • บทที่ 36 สรุป ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 0:16 hr
 • บทที่ 37 สรุป ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 0:57 hr
 • บทที่ 38 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ตรีโกณมิติ 01:44 hr
 • บทที่ 39 สรุป จำนวนเชิงซ้อน 0:48 hr
 • บทที่ 40 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 0:55 hr
 • บทที่ 41 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 0:32 hr
 • บทที่ 42 สรุป ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 1 0:48 hr
 • บทที่ 43 สรุป ลำดับ อนุกรม ตอนที่2 0:33 hr
 • บทที่ 44 สรุป ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 3 0:43 hr
 • บทที่ 45 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 1 0:47 hr
 • บทที่ 46 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 2 0:33 hr
 • บทที่ 47 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 3 0:37 hr
 • บทที่ 48 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 4 0:41 hr
 • บทที่ 49 สรุป ความน่าจะเป็น 01:00 hr
 • บทที่ 50 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 0:32 hr
 • บทที่ 51 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 01:26 hr
 • บทที่ 52 สรุป แคลคูลัส 01:23 hr
 • บทที่ 53 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ แคลคูลัส ตอนที่ 1 01:06 hr
 • บทที่ 54 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ แคลคูลัส ตอนที่ 2 01:25 hr
 • บทที่ 55 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ แคลคูลัส ตอนที่ 3 0:44 hr
 • บทที่ 56 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 1 0:54 hr
 • บทที่ 57 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 10 0:13 hr
 • บทที่ 58 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 2 0:35 hr
 • บทที่ 59 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 3 0:52 hr
 • บทที่ 60 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 4 0:54 hr
 • บทที่ 61 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 5 0:11 hr
 • บทที่ 62 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 6 00:12 hr
 • บทที่ 63 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 7 0:10 hr
 • บทที่ 64 ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 ตอนที่ 8 0:9 hr
 • บทที่ 65 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562 ตอนที่ 1 00:16 hr
 • บทที่ 66 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562 ตอนที่ 2 0:15 hr
 • บทที่ 67 เฉลยข้อสอบ คริตวิชาสามัญ ปี62 ตอนที่ 3 0:11 hr
 • บทที่ 68 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562 ตอนที่ 4 00:4 hr
 • บทที่ 69 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562 ตอนที่ 5 0:37 hr
 • บทที่ 70 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562 ตอนที่ 6 00:9 hr
 • บทที่ 71 ตะลุยโจทย์สถิติ วิชาสามัญ ตอนที่ 01 01:42 hr
 • บทที่ 72 ตะลุยโจทย์ สถิติ วิชาสามัญ ตอนที่ 02 01:24 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน