คอร์ส BMAT section 2

เตรียมพร้อมสู่การสอบ BMAT พาสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ และทำข้อสอบเก่า 7 ปีย้อนหลังสอนโดย

พี่มิ้นท์ & พี่เกศ

สอน BMAT

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 12 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 12 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ฟิสิกส์ bmat 1 1:39 hr
 • บทที่ 2 ฟิสิกส์ bmat 2 2:18 hr
 • บทที่ 3 ฟิสิกส์ bmat 3 1:31 hr
 • บทที่ 4 คณิต BMAT 1 1:56 hr
 • บทที่ 5 คณิต BMAT 2 2:02 hr
 • บทที่ 6 คณิต BMAT 3 0:49 hr
 • บทที่ 7 เคมี BMAT 1 1:20 hr
 • บทที่ 8 เคมี BMAT 2 2:00 hr
 • บทที่ 9 เคมี BMAT 3 2:23 hr
 • บทที่ 10 ชีวะ BMAT 1 1:14 hr
 • บทที่ 11 ชีวะ BMAT 2 2:15 hr
 • บทที่ 12 ชีวะ BMAT 3 2:06 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คอร์ส ชีววิทยา NETSAT โควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน

  CALCULUS M.6
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 37 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  4,990 3,990 ฿ / 1 คน

  super mathematics TCAS65
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 34 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน