ชีววิทยา ม.ต้น

เนื้อหา ชีววิทยา ม.ต้น ทั้งหมด สอนโดย พี่เจ - ปี 4 คณะแพทย์ มข. - ค่าย สอวน.ชีววิทยา - จบจาก รร.ภูเก็ตวิทยาลัยสอนโดย

พี่เจ

ชีววิทยา ม.ต้น

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 14 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 15:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 14 วีดีโอ
 • บทที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ Microscope 00:40 hr
 • บทที่ 2 การสืบพันธุ์ของพืช Plant Reproduction 00:53 hr
 • บทที่ 3 การสังเคราะห์แสง Photosynthesis 00:13 hr
 • บทที่ 4 การลำเลียงสารของพืช Plant Transportation 00:18 hr
 • บทที่ 5 ระบบสืบพันธุ์ Reproductive System 00:49 hr
 • บทที่ 6 ระบบประสาท Nervous System 1:00 hr
 • บทที่ 7 ระบบหายใจ Respiratory System 00:32 hr
 • บทที่ 8 ระบบหมุนเวียนเลือด Circulatory System 1:00 hr
 • บทที่ 9 ระบบขับถ่าย Excretory System 00:20 hr
 • บทที่ 10 ระบบย่อยอาหาร Digestive System 1:34 hr
 • บทที่ 11 อาหารและสารอาหาร Food and Nutrition 1:18 hr
 • บทที่ 12 การขนส่งระดับเซลล์ Cell transport 00:57 hr
 • บทที่ 13 เซลล์ Cell 1:15 hr
 • บทที่ 14 การตอบสนองของพืช Plant Response 00:18 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • test
  Circle image พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์ มี 0 วีดีโอ เวลา 2 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 1 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  4,990 3,990 ฿ / 1 คน

  super mathematics TCAS65
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 10 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 11 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน