PAT 3 ควาถนัดทางวิศวกรรม

-


สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 0 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 50:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 0 วีดีโอ
 • คอร์สอื่นๆ
 • CALCULUS M.6
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  4,990 3,990 ฿ / 1 คน

  super mathematics TCAS65
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 28 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 11 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน