ฟิสิกส์วิชาสามัญ

-
สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 77 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 77 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ฟิสิกส์ สามัญ 60 EP.01 00:30 hr
 • บทที่ 2 ฟิสิกส์ สามัญ 60 EP.06 00:14 hr
 • บทที่ 3 ฟิสิกส์ สามัญ 60 EP.02 00:42 hr
 • บทที่ 4 ฟิสิกส์ สามัญ​ 60 EP.03 00:30 hr
 • บทที่ 5 ฟิสิกส์ สามัญ 60 EP.04 00:19 hr
 • บทที่ 6 ฟิสิกส์ สามัญ 60 EP.05 00:23 hr
 • บทที่ 7 เลขนัยสำคัญทางฟิสิกส์ 00:26 hr
 • บทที่ 8 เฉลยการบ้าน บทนำ ฟิสิกส์ 00:20 hr
 • บทที่ 9 การบวก-ลบ เวกเตอร์ 00:06 hr
 • บทที่ 10 การแตกแรง แกน x แกน y 00:09 hr
 • บทที่ 11 เทคนิคเสริม สูตรการแตกแรงลัพธ์ 00:03 hr
 • บทที่ 12 เฉลยโจทย์น่าคิด ข้อพายเรือ + กระแสน้ำ 00:09 hr
 • บทที่ 13 ระยะทาง และการกระจัด 00:11 hr
 • บทที่ 14 ความเร็วสัมพัทธ์ 00:16 hr
 • บทที่ 15 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 00:16 hr
 • บทที่ 16 5 สูตรหลัก basic ความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง เวลา 00:11 hr
 • บทที่ 17 ตะลุยโจทย์ entrance ย้อนหลัง เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 00:57 hr
 • บทที่ 18 ตะลุยโจทย์ entrance ย้อนหลัง เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 02 00:13 hr
 • บทที่ 19 ตะลุยโจทย์ entrance การเคลื่อนที่แนวดิ่ง EP.01 00:57 hr
 • บทที่ 20 ตะลุยโจทย์ entrance การเคลื่อนที่แนวดิ่ง EP.02 ข้อยาก 00:37 hr
 • บทที่ 21 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 00:09 hr
 • บทที่ 22 โจทย์ entrance การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 00:36 hr
 • บทที่ 23 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 00:19 hr
 • บทที่ 24 การเคลื่อนที่แบบ SHM และ การคำนวณสปริง 00:09 hr
 • บทที่ 25 โจทย์ entrance การเคลื่อนที่แบบวงกลม part01 00:12 hr
 • บทที่ 26 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และการโคจรของดาวเทียมและดาวเคราะห์ 00:16 hr
 • บทที่ 27 โจทย์ entrance การเคลื่อนที่แบบวงกลม ep.02 00:25 hr
 • บทที่ 28 โจทย์ entrance การเคลื่อนที่แบบวงกลม ep.03 00:35 hr
 • บทที่ 29 แนวรถไต่ถัง โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม ep.04 00:13 hr
 • บทที่ 30 โจทย์ entrance การเคลื่อนที่แบบวงกลม ep.05 00:32 hr
 • บทที่ 31 โจทย์โอลิมปิก การเคลื่อนที่แบบวงกลม ep.06 00:20 hr
 • บทที่ 32 โจทย์ entrance แรงและการเคลื่อนที่ 00:59 hr
 • บทที่ 33 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.01 00:41 hr
 • บทที่ 34 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.02 00:19 hr
 • บทที่ 35 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.03 00:32 hr
 • บทที่ 36 การหา moment เรื่อง คาน 00:05 hr
 • บทที่ 37 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.04 00:13 hr
 • บทที่ 38 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.05 00:25 hr
 • บทที่ 39 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.06 00:22 hr
 • บทที่ 40 โจทย์ Entrance สมดุลกล ep.07 00:09 hr
 • บทที่ 41 งานและพลังงาน 00:06 hr
 • บทที่ 42 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.01 00:13 hr
 • บทที่ 43 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.02 00:13 hr
 • บทที่ 44 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.03 00:13 hr
 • บทที่ 45 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.04 00:17 hr
 • บทที่ 46 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.05 00:15 hr
 • บทที่ 47 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.06 00:25 hr
 • บทที่ 48 โจทย์ Entrance งานและพลังงาน ep.07 00:17 hr
 • บทที่ 49 การชนและโมเมนตัม 00:11 hr
 • บทที่ 50 การชนและโมเมนตัม EP.01 00:18 hr
 • บทที่ 51 การชนและโมเมนตัม EP.02 00:17 hr
 • บทที่ 52 การชนและโมเมนตัม EP.03 00:18 hr
 • บทที่ 53 เนื้อหา คลื่น เสียง แสง 00:21 hr
 • บทที่ 54 ตะลุยโจทย์ คลื่น EP.01 00:12 hr
 • บทที่ 55 โจทย์ Entrance คลื่น EP.02 00:26 hr
 • บทที่ 56 โจทย์ Entrance คลื่น EP.03 00:18 hr
 • บทที่ 57 โจทย์ Entrance คลื่น EP.04 00:10 hr
 • บทที่ 58 โจทย์ Entrance คลื่น EP.05 00:08 hr
 • บทที่ 59 โจทย์ Entrance คลื่น EP.06 00:08 hr
 • บทที่ 60 การคำนวณ ความเร็ว ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง 00:11 hr
 • บทที่ 61 ท่อปลายปิด 00:17 hr
 • บทที่ 62 ท่อปลายเปิด 00:07 hr
 • บทที่ 63 DOPPLER EFFECT และคลื่นกระแทก 00:02 hr
 • บทที่ 64 โจทย์ Entrance เสียง EP.01 00:35 hr
 • บทที่ 65 คลิปฟิสิกส์ สามัญ 61 EP.01 00:37 hr
 • บทที่ 66 ฟิสิกส์​ วิชาสามัญ 61 EP.02 00:40 hr
 • บทที่ 67 ฟิสิกส์ สามัญ 61 EP.03 00:23 hr
 • บทที่ 68 ฟิสิกส์ สามัญ 61 EP.04 00:47 hr
 • บทที่ 69 ฟิสิกส์ สามัญ EP.05 00:29 hr
 • บทที่ 70 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 61 EP.06 00:38 hr
 • บทที่ 71 เฉลยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2562 Ep.01 00:56 hr
 • บทที่ 72 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.02 00:22 hr
 • บทที่ 73 เฉลยช้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.03 01:16 hr
 • บทที่ 74 เฉลยช้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.04 00:10 hr
 • บทที่ 75 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.05 00:51 hr
 • บทที่ 76 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.06 01:45 hr
 • บทที่ 77 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.07 00:33 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน