ฟิสิกส์วิชาสามัญ

-
สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 22 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 22 วีดีโอ
 • บทที่ 1 เลขนัยสำคัญทางฟิสิกส์ 00:26 hr
 • บทที่ 2 เฉลยการบ้าน บทนำ ฟิสิกส์ 00:20 hr
 • บทที่ 3 การบวก-ลบ เวกเตอร์ 00:06 hr
 • บทที่ 4 การแตกแรง แกน x แกน y 00:09 hr
 • บทที่ 5 เทคนิคเสริม สูตรการแตกแรงลัพธ์ 00:03 hr
 • บทที่ 6 เฉลยโจทย์น่าคิด ข้อพายเรือ + กระแสน้ำ 00:09 hr
 • บทที่ 7 ระยะทาง และการกระจัด 00:11 hr
 • บทที่ 8 ความเร็วสัมพัทธ์ 00:16 hr
 • บทที่ 9 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 00:16 hr
 • บทที่ 10 5 สูตรหลัก basic ความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง เวลา 00:11 hr
 • บทที่ 11 ตะลุยโจทย์ entrance ย้อนหลัง เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 00:57 hr
 • บทที่ 12 ตะลุยโจทย์ entrance ย้อนหลัง เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 02 00:13 hr
 • บทที่ 13 ตะลุยโจทย์ entrance การเคลื่อนที่แนวดิ่ง EP.01 00:57 hr
 • บทที่ 14 ตะลุยโจทย์ entrance การเคลื่อนที่แนวดิ่ง EP.02 ข้อยาก 00:37 hr
 • บทที่ 15 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 00:09 hr
 • บทที่ 16 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 00:19 hr
 • บทที่ 17 เฉลยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2562 Ep.01 00:56 hr
 • บทที่ 18 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.02 00:22 hr
 • บทที่ 19 เฉลยช้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.03 01:16 hr
 • บทที่ 20 เฉลยช้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.04 00:10 hr
 • บทที่ 21 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.05 00:51 hr
 • บทที่ 22 เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 62 EP.06 01:45 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 2 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 39 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เรื่อง Matrix
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 1 วีดีโอ เวลา 30 วัน

  0 0 ฿ / คน