เนื้อหา ม.4-6 , NETSAT และ A-Level

วิชาชีววิทยา ในความคิดพี่ไอซ์ มัน คือ การเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในตัวเรา และรอบๆตัวเรา การที่น้องๆจะเรียนได้ดีในวิชานี้นั้น น้องๆต้องมีความเข้าใจ concept ของสิ่งนั้นๆก่อน มีแผนภาพในหัว มีโครงสร้างของบทนั้นๆ อาจมองเป็น mind map ก็ได้แล้วแต่คนถนัด ถ้าเปรียบกับการ์ตูนก็เหมือน ต้อง รู้จักตัวละครต่างๆ จากนั้นจึงค่อยเรียนรู้ว่าตัวละครตัวนี้ ไปมีผลกับอีกตัวอย่างไร ไปโผล่อยู่สถานที่ไหนบ้าง พี่เลยจัดทำ คอร์ส Biology for Entrance ขึ้นมา เพื่อมาเล่านิทานให้น้องๆฟังว่า จักรวาลของชีววิทยา ม.ปลาย มีอะไรที่เราต้องรู้จักบ้าง อะไรที่ต้องเข้าใจ อะไรที่ต้องจำให้ได้ เพราะถึงแม้น้องจะเข้าใจเรื่องราวมัน แต่หากน้องจำเนื้อเรื่องมันไม่ได้สุดท้ายน้องก็ทำข้อสอบไม่ได้อยู่ดี ดังนั้น คอร์สนี้พี่ไอซ์จะสอนให้เราทั้ง เข้าใจ และ ทั้งจำให้ได้ นั่นเอง ถ้าพร้อมแล้ว เราไปลุยกันเลยครับสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 132 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 120:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 132 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ชีวะ ม.4 EP.01 01:35 hr
 • บทที่ 2 Basic of Biochemistry 01:40 hr
 • บทที่ 3 Biochem EP.02 01:40 hr
 • บทที่ 4 Biochemistry EP.03 01:30 hr
 • บทที่ 5 Plants structure EP.01 01:40 hr
 • บทที่ 6 Plants EP.02 01:40 hr
 • บทที่ 7 Plants Structure EP.03 01:40 hr
 • บทที่ 8 Plants Structure EP.04 01:30 hr
 • บทที่ 9 อาณาจักรพืช + พืชดอก 00:25 hr
 • บทที่ 10 Musculoskeleton system EP.01 02:00 hr
 • บทที่ 11 Musculoskeletal system EP.02 01:47 hr
 • บทที่ 12 Nervous system EP.01 02:00 hr
 • บทที่ 13 Nervous System EP.02 02:10 hr
 • บทที่ 14 Nervous System EP03 01:30 hr
 • บทที่ 15 Nervous System EP03 ต่อ 01:30 hr
 • บทที่ 16 ฟังก่อนเรียนชีววิทยา พี่หมอไอซ์ 07:00 hr
 • บทที่ 17 ตอนที่ 1 Introduction to biology 00:16 hr
 • บทที่ 18 ตอนที่ 2 ประวัติ และ หลักการของกล้องจุลทรรศน์ (สอนละเอียดมาก) 00:23 hr
 • บทที่ 19 ตอนที่ 3 กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ 00:24 hr
 • บทที่ 20 ตอนที่ 4 Introduction to biochemistry 00:19 hr
 • บทที่ 21 Functional Group เกริ่นนำก่อนเข้าเนื้อหาชีววิทยา 00:26 hr
 • บทที่ 22 Introduction to biomolecule 00:32 hr
 • บทที่ 23 Carbohydrate 00:29 hr
 • บทที่ 24 Lipid 00:35 hr
 • บทที่ 25 Protein 00:50 hr
 • บทที่ 26 Vitamin 1:04 hr
 • บทที่ 27 Minerals 00:10 hr
 • บทที่ 28 Cells part 01 00:27 hr
 • บทที่ 29 Prokaryptic & Eukaryotic cell 00:48 hr
 • บทที่ 30 Organelle EP.01 00:53 hr
 • บทที่ 31 organelle 02 01:18 hr
 • บทที่ 32 cell transportation 00:57 hr
 • บทที่ 33 รู้จัก metabolism และ ATP 00:57 hr
 • บทที่ 34 cellular respiration 01 1:19 hr
 • บทที่ 35 เพิ่มเติม cellular respiration 01 00:01 hr
 • บทที่ 36 oxidative phosphorylation 01:02 hr
 • บทที่ 37 anaerobe respiration 00:16 hr
 • บทที่ 38 เฉลยการบ้าน Metabolism + เม้ามอยส์ไร้สาระ 01:37 hr
 • บทที่ 39 Introduction to Digestive System 00:44 hr
 • บทที่ 40 swallowing vs breathing & สัมภาษณ์เพื่อนการสอบ compre 01:38 hr
 • บทที่ 41 stomach anatomy and physiology 00:56 hr
 • บทที่ 42 small intestine & large intestine + สรุป digestion & absorption 02:26 hr
 • บทที่ 43 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์แต่ละชนิด 00:39 hr
 • บทที่ 44 หัวใจของคนเรา 00:41 hr
 • บทที่ 45 ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ตอนจบ และหลักการทางการแพทย์เบื้องต้น 02:11 hr
 • บทที่ 46 Hematology EP.01 เกริ่นนำ เรื่องของเลือด 01:02 hr
 • บทที่ 47 Hematology EP.02 00:40 hr
 • บทที่ 48 Granulocye Agranulocyte และ กระบวนการแข็งตัวของเลือด 00:22 hr
 • บทที่ 49 Immune System 01:25 hr
 • บทที่ 50 ระบบเลือด ABO blood group 00:29 hr
 • บทที่ 51 Active immunity & Passive immunity 00:49 hr
 • บทที่ 52 Introduction to respiratory system 00:13 hr
 • บทที่ 53 Human respiratory system 00:45 hr
 • บทที่ 54 Gas Exchange and Transport 01:12 hr
 • บทที่ 55 Osmoregulator การควบคุมความเข้มข้นในร่างกาย 00:36 hr
 • บทที่ 56 Nitrogenous waste & Excretory organ 00:28 hr
 • บทที่ 57 Intro พืช + เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 01:05 hr
 • บทที่ 58 เนื้อเยื่อเจริญปลายราก Root apical meristem 00:20 hr
 • บทที่ 59 Peripheral Nervous System 00:16 hr
 • บทที่ 60 Lateral meristem & Intercalary meristem 00:06 hr
 • บทที่ 61 Dermal tissue 00:24 hr
 • บทที่ 62 Ground tissue 00:17 hr
 • บทที่ 63 Vascular tissue 00:21 hr
 • บทที่ 64 รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs รากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:37 hr
 • บทที่ 65 secondary growth ของรากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:23 hr
 • บทที่ 66 ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:20 hr
 • บทที่ 67 secondary growth ของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:35 hr
 • บทที่ 68 ใบของพืชใบเลี้ยงคู่ vs ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 00:34 hr
 • บทที่ 69 การดูดซึมน้ำของพืช และการลำเลียงแบบ apoplast และ symplast 00:35 hr
 • บทที่ 70 การลำเลียงน้ำจากรากไปยอด 00:18 hr
 • บทที่ 71 หลักการคายน้ำ และ กระบวนการลำเลียงอาหาร 00:32 hr
 • บทที่ 72 Introduction Photosystem 00:50 hr
 • บทที่ 73 การดูดกลืนแสงของพืช 00:11 hr
 • บทที่ 74 เจาะลึก Thylakoid 00:09 hr
 • บทที่ 75 ระบบแสง Photosystem 00:10 hr
 • บทที่ 76 การถ่ายทอด electron แบบเป็นวัฏจักร 00:19 hr
 • บทที่ 77 การถ่ายทอด electon แบบไม่เป็นวัฏจักร 00:26 hr
 • บทที่ 78 calvin cycle 00:39 hr
 • บทที่ 79 พืช C3 00:27 hr
 • บทที่ 80 พืช C4 00:40 hr
 • บทที่ 81 พืช CAM 00:20 hr
 • บทที่ 82 Introduction to nervous system 01:03 hr
 • บทที่ 83 ระยะพักของเซลล์ประสาท 00:23 hr
 • บทที่ 84 การเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ 00:18 hr
 • บทที่ 85 Action potential 00:34 hr
 • บทที่ 86 Refractory period และ การเดินทางของ AP 00:13 hr
 • บทที่ 87 การส่งกระแสประสาทบริเวณ synapse 00:20 hr
 • บทที่ 88 การหลั่ง neurotransmitter 00:14 hr
 • บทที่ 89 เจาะลึก Neurotransmitter โดยเฉพาะ 00:21 hr
 • บทที่ 90 ความเร็วในการนำกระแสประสาท 00:10 hr
 • บทที่ 91 สมองของเรา cerebrum และ cranial nerve 00:43 hr
 • บทที่ 92 spinal cord anatomy 00:18 hr
 • บทที่ 93 Peripheral Nervous System 00:16 hr
 • บทที่ 94 เจาะลึก Somatic Nervous system 00:12 hr
 • บทที่ 95 ระบบต่อมไร้ท่อ 01:46 hr
 • บทที่ 96 ฮอรโมนในระบบย่อยอาหาร และ ระบบสืบพันธุ์ 00:14 hr
 • บทที่ 97 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 00:14 hr
 • บทที่ 98 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เพศชาย 00:43 hr
 • บทที่ 99 ระบบสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.01 00:31 hr
 • บทที่ 100 ระบบสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.02 00:14 hr
 • บทที่ 101 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.03 00:47 hr
 • บทที่ 102 อาณาจักร Protista 00:26 hr
 • บทที่ 103 การกำเนิด Eukaryote 00:22 hr
 • บทที่ 104 อาณาจักรพืช EP.01 00:49 hr
 • บทที่ 105 อาณาจักรพืช EP.02 00:28 hr
 • บทที่ 106 อาณาจักรพืช EP.03 00:25 hr
 • บทที่ 107 อาณาจักรสัตว์ EP.01 00:37 hr
 • บทที่ 108 อาณาจักรสัตว์ EP.02 01:04 hr
 • บทที่ 109 Biology Genetics EP.01 00:30 hr
 • บทที่ 110 GENETICS EP.02 Introduction to cell division + interphase 00:36 hr
 • บทที่ 111 GENETICS EP.03 Introduction to mitosis 00:15 hr
 • บทที่ 112 intro NETSAT 0:5 hr
 • บทที่ 113 เฉลยชีววิทยา โควต้า มข 57 EP.01 0:40 hr
 • บทที่ 114 ชีววิทยา มข 57 EP.02 0:20 hr
 • บทที่ 115 ชีววิทยา มข 57 EP.03 0:18 hr
 • บทที่ 116 ชีววิทยา มข 57 EP.04 0:21 hr
 • บทที่ 117 ชีววิทยา มข 57 EP.05 0:10 hr
 • บทที่ 118 ชีววิทยา มข 57 EP.06 0:20 hr
 • บทที่ 119 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.07 0:33 hr
 • บทที่ 120 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.08 0:24 hr
 • บทที่ 121 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.09 0:23 hr
 • บทที่ 122 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.10 0:21 hr
 • บทที่ 123 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.11 0:24 hr
 • บทที่ 124 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.12 0:11 hr
 • บทที่ 125 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.13 0:33 hr
 • บทที่ 126 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.14 0:19 hr
 • บทที่ 127 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.15 0:32 hr
 • บทที่ 128 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.16 2:41 hr
 • บทที่ 129 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.17 1:2 hr
 • บทที่ 130 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.18 1:22 hr
 • บทที่ 131 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.19 0:36 hr
 • บทที่ 132 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.20 0:38 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน