คอร์ส Biology for Entrance

วิชาชีววิทยา ในความคิดพี่ไอซ์ มัน คือ การเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในตัวเรา และรอบๆตัวเรา การที่น้องๆจะเรียนได้ดีในวิชานี้นั้น น้องๆต้องมีความเข้าใจ concept ของสิ่งนั้นๆก่อน มีแผนภาพในหัว มีโครงสร้างของบทนั้นๆ อาจมองเป็น mind map ก็ได้แล้วแต่คนถนัด ถ้าเปรียบกับการ์ตูนก็เหมือน ต้อง รู้จักตัวละครต่างๆ จากนั้นจึงค่อยเรียนรู้ว่าตัวละครตัวนี้ ไปมีผลกับอีกตัวอย่างไร ไปโผล่อยู่สถานที่ไหนบ้าง พี่เลยจัดทำ คอร์ส Biology for Entrance ขึ้นมา เพื่อมาเล่านิทานให้น้องๆฟังว่า จักรวาลของชีววิทยา ม.ปลาย มีอะไรที่เราต้องรู้จักบ้าง อะไรที่ต้องเข้าใจ อะไรที่ต้องจำให้ได้ เพราะถึงแม้น้องจะเข้าใจเรื่องราวมัน แต่หากน้องจำเนื้อเรื่องมันไม่ได้สุดท้ายน้องก็ทำข้อสอบไม่ได้อยู่ดี ดังนั้น คอร์สนี้พี่ไอซ์จะสอนให้เราทั้ง เข้าใจ และ ทั้งจำให้ได้ นั่นเอง ถ้าพร้อมแล้ว เราไปลุยกันเลยครับสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 90 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 80:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 90 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ตอนที่ 1 Introduction to biology 00:16 hr
 • บทที่ 2 ตอนที่ 2 ประวัติ และ หลักการของกล้องจุลทรรศน์ (สอนละเอียดมาก) 00:23 hr
 • บทที่ 3 ตอนที่ 3 กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ 00:24 hr
 • บทที่ 4 ตอนที่ 4 Introduction to biochemistry 00:19 hr
 • บทที่ 5 Functional Group เกริ่นนำก่อนเข้าเนื้อหาชีววิทยา 00:26 hr
 • บทที่ 6 Introduction to biomolecule 00:32 hr
 • บทที่ 7 Carbohydrate 00:29 hr
 • บทที่ 8 Lipid 00:35 hr
 • บทที่ 9 Protein 00:50 hr
 • บทที่ 10 Vitamin 1:04 hr
 • บทที่ 11 Minerals 00:10 hr
 • บทที่ 12 Cells part 01 00:27 hr
 • บทที่ 13 Prokaryptic & Eukaryotic cell 00:48 hr
 • บทที่ 14 Organelle EP.01 00:53 hr
 • บทที่ 15 organelle 02 01:18 hr
 • บทที่ 16 cell transportation 00:57 hr
 • บทที่ 17 รู้จัก metabolism และ ATP 00:57 hr
 • บทที่ 18 cellular respiration 01 1:19 hr
 • บทที่ 19 เพิ่มเติม cellular respiration 01 00:01 hr
 • บทที่ 20 oxidative phosphorylation 01:02 hr
 • บทที่ 21 anaerobe respiration 00:16 hr
 • บทที่ 22 เฉลยการบ้าน Metabolism + เม้ามอยส์ไร้สาระ 01:37 hr
 • บทที่ 23 Introduction to Digestive System 00:44 hr
 • บทที่ 24 swallowing vs breathing & สัมภาษณ์เพื่อนการสอบ compre 01:38 hr
 • บทที่ 25 stomach anatomy and physiology 00:56 hr
 • บทที่ 26 small intestine & large intestine + สรุป digestion & absorption 02:26 hr
 • บทที่ 27 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์แต่ละชนิด 00:39 hr
 • บทที่ 28 หัวใจของคนเรา 00:41 hr
 • บทที่ 29 ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ตอนจบ และหลักการทางการแพทย์เบื้องต้น 02:11 hr
 • บทที่ 30 Hematology EP.01 เกริ่นนำ เรื่องของเลือด 01:02 hr
 • บทที่ 31 Hematology EP.02 00:40 hr
 • บทที่ 32 Granulocye Agranulocyte และ กระบวนการแข็งตัวของเลือด 00:22 hr
 • บทที่ 33 Immune System 01:25 hr
 • บทที่ 34 ระบบเลือด ABO blood group 00:29 hr
 • บทที่ 35 Active immunity & Passive immunity 00:49 hr
 • บทที่ 36 Introduction to respiratory system 00:13 hr
 • บทที่ 37 Human respiratory system 00:45 hr
 • บทที่ 38 Gas Exchange and Transport 01:12 hr
 • บทที่ 39 Osmoregulator การควบคุมความเข้มข้นในร่างกาย 00:36 hr
 • บทที่ 40 Nitrogenous waste & Excretory organ 00:28 hr
 • บทที่ 41 Intro พืช + เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 01:05 hr
 • บทที่ 42 เนื้อเยื่อเจริญปลายราก Root apical meristem 00:20 hr
 • บทที่ 43 Peripheral Nervous System 00:16 hr
 • บทที่ 44 Lateral meristem & Intercalary meristem 00:06 hr
 • บทที่ 45 Dermal tissue 00:24 hr
 • บทที่ 46 Ground tissue 00:17 hr
 • บทที่ 47 Vascular tissue 00:21 hr
 • บทที่ 48 รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs รากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:37 hr
 • บทที่ 49 secondary growth ของรากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:23 hr
 • บทที่ 50 ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:20 hr
 • บทที่ 51 secondary growth ของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:35 hr
 • บทที่ 52 ใบของพืชใบเลี้ยงคู่ vs ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 00:34 hr
 • บทที่ 53 การดูดซึมน้ำของพืช และการลำเลียงแบบ apoplast และ symplast 00:35 hr
 • บทที่ 54 การลำเลียงน้ำจากรากไปยอด 00:18 hr
 • บทที่ 55 หลักการคายน้ำ และ กระบวนการลำเลียงอาหาร 00:32 hr
 • บทที่ 56 Introduction Photosystem 00:50 hr
 • บทที่ 57 การดูดกลืนแสงของพืช 00:11 hr
 • บทที่ 58 เจาะลึก Thylakoid 00:09 hr
 • บทที่ 59 ระบบแสง Photosystem 00:10 hr
 • บทที่ 60 การถ่ายทอด electron แบบเป็นวัฏจักร 00:19 hr
 • บทที่ 61 การถ่ายทอด electon แบบไม่เป็นวัฏจักร 00:26 hr
 • บทที่ 62 calvin cycle 00:39 hr
 • บทที่ 63 พืช C3 00:27 hr
 • บทที่ 64 พืช C4 00:40 hr
 • บทที่ 65 พืช CAM 00:20 hr
 • บทที่ 66 Introduction to nervous system 01:03 hr
 • บทที่ 67 ระยะพักของเซลล์ประสาท 00:23 hr
 • บทที่ 68 การเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ 00:18 hr
 • บทที่ 69 Action potential 00:34 hr
 • บทที่ 70 Refractory period และ การเดินทางของ AP 00:13 hr
 • บทที่ 71 การส่งกระแสประสาทบริเวณ synapse 00:20 hr
 • บทที่ 72 การหลั่ง neurotransmitter 00:14 hr
 • บทที่ 73 เจาะลึก Neurotransmitter โดยเฉพาะ 00:21 hr
 • บทที่ 74 ความเร็วในการนำกระแสประสาท 00:10 hr
 • บทที่ 75 สมองของเรา cerebrum และ cranial nerve 00:43 hr
 • บทที่ 76 spinal cord anatomy 00:18 hr
 • บทที่ 77 Peripheral Nervous System 00:16 hr
 • บทที่ 78 เจาะลึก Somatic Nervous system 00:12 hr
 • บทที่ 79 ระบบต่อมไร้ท่อ 01:46 hr
 • บทที่ 80 ฮอรโมนในระบบย่อยอาหาร และ ระบบสืบพันธุ์ 00:14 hr
 • บทที่ 81 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 00:14 hr
 • บทที่ 82 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เพศชาย 00:43 hr
 • บทที่ 83 ระบบสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.01 00:31 hr
 • บทที่ 84 ระบบสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.02 00:14 hr
 • บทที่ 85 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เพศหญิง EP.03 00:47 hr
 • บทที่ 86 อาณาจักร Protista 00:26 hr
 • บทที่ 87 การกำเนิด Eukaryote 00:22 hr
 • บทที่ 88 Biology Genetics EP.01 00:30 hr
 • บทที่ 89 GENETICS EP.02 Introduction to cell division + interphase 00:36 hr
 • บทที่ 90 GENETICS EP.03 Introduction to mitosis 00:15 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คอร์ส ชีววิทยา NETSAT โควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน

  CALCULUS M.6
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 37 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  4,990 3,990 ฿ / 1 คน

  super mathematics TCAS65
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 34 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน