ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท

สิ่งที่พี่คิดว่าน้องๆจะได้จากคอร์สนี้ คือ น้องๆจะเห็นภาพ เนื้อหา ชีววิทยา ม.4 เทอม 1ทั้งหมด เริ่มเข้าใจว่า หลักการเรียนชีวะที่ถูกต้องป็นยังไง ในแต่ละบทจะมีความสนุกตื่นเต้นแตกต่างกันไป เนื้อหาที่สอนนั้น ครอบคลุม ทั้ง เนื้อหา ม.4 เทอม 1 ของ สสวท. ไปจนถึงการสอบแข่งขันสนามต่างๆ การสอบเข้า สอวน. ชีวะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 26 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 26 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ชีวะ ม.4 EP.01 01:35 hr
 • บทที่ 2 Biochemistry EP.01 01:40 hr
 • บทที่ 3 Biochem EP.02 01:40 hr
 • บทที่ 4 Biochemistry EP.03 01:30 hr
 • บทที่ 5 Introduction to biology 00:16 hr
 • บทที่ 6 ประวัติ และ หลักการของกล้องจุลทรรศน์ (สอนละเอียดมาก) 00:23 hr
 • บทที่ 7 กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ 23:37 hr
 • บทที่ 8 ีIntoduction to Biochemistry 00:19 hr
 • บทที่ 9 Functional group 00:26 hr
 • บทที่ 10 Introduction to biomolecule 00:32 hr
 • บทที่ 11 Carbohydrate 00:29 hr
 • บทที่ 12 Lipid 00:35 hr
 • บทที่ 13 Protein 00:50 hr
 • บทที่ 14 vitamin 01:04 hr
 • บทที่ 15 minerals 00:10 hr
 • บทที่ 16 Cells part 01 00:27 hr
 • บทที่ 17 Prokaryptic & Eukaryotic cell 00:48 hr
 • บทที่ 18 Organelle EP.01 00:53 hr
 • บทที่ 19 organelle 02 01:18 hr
 • บทที่ 20 cell transportation 00:57 hr
 • บทที่ 21 รู้จัก metabolism และ ATP 00:57 hr
 • บทที่ 22 cellular respiration 01 01:19 hr
 • บทที่ 23 เพิ่มเติม cellular respiration 01 01:00 hr
 • บทที่ 24 oxidative phosphorylation 01:02 hr
 • บทที่ 25 anaerobe respiration 00:16 hr
 • บทที่ 26 เฉลยการบ้าน Metabolism + เม้ามอยส์ไร้สาระ 01:37 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน