คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

ติวโดย พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ - สอบติดโครงการ MD02 คณะแพทย์ มข - ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ที่ 1 วิทย์ คณิต ร้อยเอ็ดวิทยาลัย - ที่ 1 คณิตโควต้า มข - ที่ 1 คณิตสมาคมภาคอีสาน - ที่ 1 วิทย์ คณิต จัดสอบโดย รร.จุฬาภรณ์มุกดาหาร - ที่ 1 ภาษาไทย ระดับประเทศ บริษัทเสริมปัญญา - สอวน. ค่าย 3 วิชาคณิต - สอบติด สอวน. คณิต ฟิสิกส์ ชีวะ เคมีสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 54 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 80:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 54 วีดีโอ
 • บทที่ 1 เทปเรียนใหม่ 2022 ตรีโกณ EP01 01:30 hr
 • บทที่ 2 Trigonometry EP.02 ตรีโกณวงกลม 01:30 hr
 • บทที่ 3 Trigon EP.03 01:34 hr
 • บทที่ 4 Trigonmetry EP04 01:30 hr
 • บทที่ 5 รู้จัก matrix + ขนาดของ matrix 00:32 hr
 • บทที่ 6 การบวกลบเมทริกซ์ 00:31 hr
 • บทที่ 7 การคูณเมทริกซ์ 00:32 hr
 • บทที่ 8 ทรานสโพส ของเมทริกซ์ 00:25 hr
 • บทที่ 9 การบ้าน การคูณเมทริกซ์ 00:42 hr
 • บทที่ 10 การหา det 2x2 1:04 hr
 • บทที่ 11 การบ้านเมทริกซ์ det2x2 00:32 hr
 • บทที่ 12 minor และ cofactor 00:16 hr
 • บทที่ 13 การหา det 3x3 แบบที่ 1 00:08 hr
 • บทที่ 14 การหา det 3x3 แบบที่ 2 00:10 hr
 • บทที่ 15 การหา det nxn 00:18 hr
 • บทที่ 16 เก็บตก det 00:51 hr
 • บทที่ 17 homework det ฉบับยังไม่แก้ไข ข้อ3 หน้า 33 00:56 hr
 • บทที่ 18 homework det ตอนที่ 02 00:49 hr
 • บทที่ 19 inverse2x2 00:13 hr
 • บทที่ 20 inverse 2x2 ตอนที่ 02 00:48 hr
 • บทที่ 21 exercise for inverse 2x2 00:32 hr
 • บทที่ 22 adjoint และ inverse 00:59 hr
 • บทที่ 23 การบ้าน inverse 00:17 hr
 • บทที่ 24 Operation of Matrix EP.01 00:31 hr
 • บทที่ 25 Operation of matrix EP.02 00:14 hr
 • บทที่ 26 ระบบสมการเชิงเส้น 00:42 hr
 • บทที่ 27 ตัวอย่างโจทย์ การใช้ row operation หา inverse 00:24 hr
 • บทที่ 28 กฎของคาราเมอร์ 00:57 hr
 • บทที่ 29 ทบทวน ตรีโกณมิติ มต้น 01:23 hr
 • บทที่ 30 ตะลุยโจทย์ ตรีโกณ ม.ต้น 00:54 hr
 • บทที่ 31 การบ้าน และ Co-Function 00:23 hr
 • บทที่ 32 โจทย์ตัวอย่าง Co-Function 00:20 hr
 • บทที่ 33 โจทย์ Co-Function โอลิมปิก 00:54 hr
 • บทที่ 34 ตรีโกณวงกลม 01:26 hr
 • บทที่ 35 การหา sincostan มุมที่ Q2,3,4 1:09 hr
 • บทที่ 36 เทคนิคการแปลงมุมที่ติดบวกลบ 90 , 180 , 270 01:32 hr
 • บทที่ 37 เฉลยการบ้าน exercise 01 00:55 hr
 • บทที่ 38 เทคนิคผลบวกมุม ตรีโกณมิติ 00:17 hr
 • บทที่ 39 exercise ผลบวกมุม 00:10 hr
 • บทที่ 40 การหา sincostan15&75 00:29 hr
 • บทที่ 41 แทนสูตรผลบวกมุมง่ายๆ 02 00:09 hr
 • บทที่ 42 ทบทวนสูตรผลบวกมุม + เฉลย exercise 04 00:41 hr
 • บทที่ 43 ทบทวนสูตรผลบวกมุม + เฉลย exercise 05 00:22 hr
 • บทที่ 44 ทบทวนสูตรผลบวกมุม + เฉลย exercise 06 00:08 hr
 • บทที่ 45 สูตร มุม 2 เท่า ตรีโกณมิติ 00:18 hr
 • บทที่ 46 สูตร มุมครึ่งเท่า 00:15 hr
 • บทที่ 47 ทบทวนสูตร มุม 2 เท่า 3 เท่า 00:11 hr
 • บทที่ 48 การหาค่า sin18 00:12 hr
 • บทที่ 49 เทคนิคการจัดรูป มุมครึ่งเท่า 00:14 hr
 • บทที่ 50 exercise มุม 2 เท่า 00:15 hr
 • บทที่ 51 สูตรผลบวกตรีโกณ 00:11 hr
 • บทที่ 52 สูตรผลคูณตรีโกณ 00:13 hr
 • บทที่ 53 เฉลยโจทย์ entrance ตรีโกณมิติ EP.01 00:39 hr
 • บทที่ 54 เฉลยโจทย์ entrance ตรีโกณมิติ EP.02 01:04 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน