คอร์ส คณิตเพื่อสอบเข้า ม.4 Gifted

ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1-3 และตะลุยข้อสอบจากสนามต่างๆ gifted เตรียมอุดม และมหิดล นำติวโดย พี่ไอซ์และพี่มิ้นท์ - ที่ 1 gifted ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสอนโดย

พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 64 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 64 วีดีโอ
 • บทที่ 1 คุยกับพี่หมอไอซ์ ก่อนเริ่มเรียน คอร์ส คณิต เข้า Gifted เตรียมอุดม มหิดล 00:27 hr
 • บทที่ 2 จำนวน และการแยกตัวประกอบ 00:47 hr
 • บทที่ 3 ห.ร.ม. และโจทย์สอบเข้า 00:34 hr
 • บทที่ 4 ค.ร.น. และโจทย์แข่งขันคณิตสมาคม 00:57 hr
 • บทที่ 5 พีทากอรัส part01 น้องๆ มต้น เรียนเทปนี้ได้เลย 01:30 hr
 • บทที่ 6 พีทากอรัส part02 00:58 hr
 • บทที่ 7 ขอต้อนรับสู่คอร์ส คณิต สอบเข้า gifted ม.4 00:04 hr
 • บทที่ 8 เทคนิค การหาจำนวนตัวประกอบ ผลบวกตัวประกอบทั้งหมด 00:18 hr
 • บทที่ 9 หรมครน ep.02 00:21 hr
 • บทที่ 10 เลขฐาน Ep 01 00:12 hr
 • บทที่ 11 เลขฐาน Ep 02 00:05 hr
 • บทที่ 12 เลขยกกำลัง Ep 01 00:29 hr
 • บทที่ 13 เลขยกกำลัง Ep 02 00:11 hr
 • บทที่ 14 เลขยกกำลัง Ep 03 00:52 hr
 • บทที่ 15 เลขยกกำลัง Ep 04 01:21 hr
 • บทที่ 16 เลขยกกำลัง Ep 05 01:21 hr
 • บทที่ 17 จำนวนจริง Ep 01 00:40 hr
 • บทที่ 18 จำนวนจริง Ep 02 00:20 hr
 • บทที่ 19 จำนวนจริง Ep 03 01:02 hr
 • บทที่ 20 จำนวนจริง Ep 04 01:24 hr
 • บทที่ 21 จำนวนจริง EP.05 00:35 hr
 • บทที่ 22 จำนวนจริง EP.06 00:34 hr
 • บทที่ 23 จำนวนจริง EP.07 00:13 hr
 • บทที่ 24 จำนวนจริง EP.08 01:08 hr
 • บทที่ 25 จำนวนจริง EP.09 00:15 hr
 • บทที่ 26 จำนวนจริง EP.10 00:21 hr
 • บทที่ 27 จำนวนจริง EP.11 00:58 hr
 • บทที่ 28 จำนวนจริง EP.12 00:26 hr
 • บทที่ 29 จำนวนจริง EP.13 00:34 hr
 • บทที่ 30 จำนวนจริง EP.14 01:11 hr
 • บทที่ 31 จำนวนจริง EP.15 00:34 hr
 • บทที่ 32 จำนวนจริง EP.16 00:21 hr
 • บทที่ 33 พหุนาม EP.01 01:51 hr
 • บทที่ 34 พหุนาม EP.02 01:20 hr
 • บทที่ 35 พหุนาม EP.03 02:13 hr
 • บทที่ 36 พหุนาม EP.04 00:37 hr
 • บทที่ 37 พหุนาม EP.05 00:40 hr
 • บทที่ 38 พหุนาม EP.06 00:56 hr
 • บทที่ 39 สมการกำลังสอง 01:03 hr
 • บทที่ 40 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร EP.01 00:25 hr
 • บทที่ 41 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร EP.02 01:31 hr
 • บทที่ 42 ผลบวก 00:11 hr
 • บทที่ 43 ลำดับเลขคณิต 00:41 hr
 • บทที่ 44 ลำดับเรขาคณิต และ Factorial 00:56 hr
 • บทที่ 45 อนุกรม telescopic 00:36 hr
 • บทที่ 46 การแปรผัน EP.01 00:28 hr
 • บทที่ 47 การแปรผัน EP.02 01:01 hr
 • บทที่ 48 พาราโบลา EP.01 00:13 hr
 • บทที่ 49 พาราโบลา EP.02 00:22 hr
 • บทที่ 50 พาราโบลา EP.03 00:33 hr
 • บทที่ 51 ตรีโกณมิติ EP.01 00:31 hr
 • บทที่ 52 ตรีโกณมิติ EP.02 00:47 hr
 • บทที่ 53 ตรีโกณมิติ EP.03 00:58 hr
 • บทที่ 54 ตรีโกณมิติ EP.04 00:22 hr
 • บทที่ 55 ตรีโกณมิติ EP.05 01:29 hr
 • บทที่ 56 ความน่าจะเป็น EP.01 00:13 hr
 • บทที่ 57 ความน่าจะเป็น EP.02 00:46 hr
 • บทที่ 58 ความน่าจะเป็น EP.03 00:40 hr
 • บทที่ 59 ความน่าจะเป็น EP.04 00:31 hr
 • บทที่ 60 ความน่าจะเป็น EP.05 00:44 hr
 • บทที่ 61 ความน่าจะเป็น EP.06 01:11 hr
 • บทที่ 62 ความน่าจะเป็น EP.07 00:12 hr
 • บทที่ 63 ความน่าจะเป็น EP.08 00:19 hr
 • บทที่ 64 สถิติ EP.01 00:34 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน