คอร์ส คณิตเพื่อสอบเข้า ม.4 Gifted

ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1-3 และตะลุยข้อสอบจากสนามต่างๆ gifted เตรียมอุดม และมหิดล นำติวโดย พี่ไอซ์และพี่มิ้นท์ - ที่ 1 gifted ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสอนโดย

พี่ไอซ์ และพี่มิ้นท์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 58 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 58 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ขอต้อนรับสู่คอร์ส คณิต สอบเข้า gifted ม.4 00:04 hr
 • บทที่ 2 เทคนิค การหาจำนวนตัวประกอบ ผลบวกตัวประกอบทั้งหมด 00:18 hr
 • บทที่ 3 หรมครน ep.02 00:21 hr
 • บทที่ 4 เลขฐาน Ep 01 00:12 hr
 • บทที่ 5 เลขฐาน Ep 02 00:05 hr
 • บทที่ 6 เลขยกกำลัง Ep 01 00:29 hr
 • บทที่ 7 เลขยกกำลัง Ep 02 00:11 hr
 • บทที่ 8 เลขยกกำลัง Ep 03 00:52 hr
 • บทที่ 9 เลขยกกำลัง Ep 04 01:21 hr
 • บทที่ 10 เลขยกกำลัง Ep 05 01:21 hr
 • บทที่ 11 จำนวนจริง Ep 01 00:40 hr
 • บทที่ 12 จำนวนจริง Ep 02 00:20 hr
 • บทที่ 13 จำนวนจริง Ep 03 01:02 hr
 • บทที่ 14 จำนวนจริง Ep 04 01:24 hr
 • บทที่ 15 จำนวนจริง EP.05 00:35 hr
 • บทที่ 16 จำนวนจริง EP.06 00:34 hr
 • บทที่ 17 จำนวนจริง EP.07 00:13 hr
 • บทที่ 18 จำนวนจริง EP.08 01:08 hr
 • บทที่ 19 จำนวนจริง EP.09 00:15 hr
 • บทที่ 20 จำนวนจริง EP.10 00:21 hr
 • บทที่ 21 จำนวนจริง EP.11 00:58 hr
 • บทที่ 22 จำนวนจริง EP.12 00:26 hr
 • บทที่ 23 จำนวนจริง EP.13 00:34 hr
 • บทที่ 24 จำนวนจริง EP.14 01:11 hr
 • บทที่ 25 จำนวนจริง EP.15 00:34 hr
 • บทที่ 26 จำนวนจริง EP.16 00:21 hr
 • บทที่ 27 พหุนาม EP.01 01:51 hr
 • บทที่ 28 พหุนาม EP.02 01:20 hr
 • บทที่ 29 พหุนาม EP.03 02:13 hr
 • บทที่ 30 พหุนาม EP.04 00:37 hr
 • บทที่ 31 พหุนาม EP.05 00:40 hr
 • บทที่ 32 พหุนาม EP.06 00:56 hr
 • บทที่ 33 สมการกำลังสอง 01:03 hr
 • บทที่ 34 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร EP.01 00:25 hr
 • บทที่ 35 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร EP.02 01:31 hr
 • บทที่ 36 ผลบวก 00:11 hr
 • บทที่ 37 ลำดับเลขคณิต 00:41 hr
 • บทที่ 38 ลำดับเรขาคณิต และ Factorial 00:56 hr
 • บทที่ 39 อนุกรม telescopic 00:36 hr
 • บทที่ 40 การแปรผัน EP.01 00:28 hr
 • บทที่ 41 การแปรผัน EP.02 01:01 hr
 • บทที่ 42 พาราโบลา EP.01 00:13 hr
 • บทที่ 43 พาราโบลา EP.02 00:22 hr
 • บทที่ 44 พาราโบลา EP.03 00:33 hr
 • บทที่ 45 ตรีโกณมิติ EP.01 00:31 hr
 • บทที่ 46 ตรีโกณมิติ EP.02 00:47 hr
 • บทที่ 47 ตรีโกณมิติ EP.03 00:58 hr
 • บทที่ 48 ตรีโกณมิติ EP.04 00:22 hr
 • บทที่ 49 ตรีโกณมิติ EP.05 01:29 hr
 • บทที่ 50 ความน่าจะเป็น EP.01 00:13 hr
 • บทที่ 51 ความน่าจะเป็น EP.02 00:46 hr
 • บทที่ 52 ความน่าจะเป็น EP.03 00:40 hr
 • บทที่ 53 ความน่าจะเป็น EP.04 00:31 hr
 • บทที่ 54 ความน่าจะเป็น EP.05 00:44 hr
 • บทที่ 55 ความน่าจะเป็น EP.06 01:11 hr
 • บทที่ 56 ความน่าจะเป็น EP.07 00:12 hr
 • บทที่ 57 ความน่าจะเป็น EP.08 00:19 hr
 • บทที่ 58 สถิติ EP.01 00:34 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คอร์ส ชีววิทยา NETSAT โควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน

  CALCULUS M.6
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 37 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  4,990 3,990 ฿ / 1 คน

  super mathematics TCAS65
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 34 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน