คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

-สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 18 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 18 วีดีโอ
 • บทที่ 1 Introduction คณิต ม.4 เทอม 1 00:47 hr
 • บทที่ 2 เฉลยการบ้าน ระบบจำนวนจริง 01 00:17 hr
 • บทที่ 3 เฉลยการบ้าน ระบบจำนวนจริง ตอนที่ 02 00:30 hr
 • บทที่ 4 ทฤษฎีบทเศษเหลือ 00:15 hr
 • บทที่ 5 แบบฝึกหัด ทฤษฎีบทเศษเหลือ 00:16 hr
 • บทที่ 6 ทวน ม.ต้น เทคนิคการหารสังเคราะห์ 00:26 hr
 • บทที่ 7 ทวน ม.ต้น Exercise การแยกตัวประกอบพหุนาม 00:58 hr
 • บทที่ 8 เทคนิคโคตรๆ เรื่อง การหารพหุนาม ตอนที่ 01 00:39 hr
 • บทที่ 9 เทคนิคโคตรๆ เรื่อง การหารพหุนาม ตอนที่ 02 00:31 hr
 • บทที่ 10 เทคนิคการผลบวก และผลคูณคำตอบ 01:28 hr
 • บทที่ 11 สรุปจำนวนจริง (เรียนหลังจบเนื้อหา) 00:23 hr
 • บทที่ 12 สรุปจำนวนจริง ตอนที่ 02 (เรียนหลังจบเนื้อหา) 00:43 hr
 • บทที่ 13 สรุปจำนวนจริง ตอนที่ 03 (เรียนหลังจบเนื้อหา) 00:18 hr
 • บทที่ 14 สรุปจำนวนจริง ตอนที่ 04 (เรียนหลังจบเนื้อหา) 00:39 hr
 • บทที่ 15 ตะลุย วิชาสามัญ เรื่อง จำนวนจริง ep.01 00:43 hr
 • บทที่ 16 ตะลุย วิชาสามัญ เรื่อง จำนวนจริง ep.02 00:48 hr
 • บทที่ 17 ตะลุยโจทย์ จน.จริง PAT1 ตอนที่ 01 01:17 hr
 • บทที่ 18 ตะลุยโจทย์ PAT1 จำนวนจริง ตอนที 02 00:48 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 2 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,590 990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน

  คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เรื่อง Matrix
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 1 วีดีโอ เวลา 30 วัน

  0 0 ฿ / คน