ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท

คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system ???????????????????? น้องๆจะเห็นภาพ เนื้อหา ระบบร่างกายต่างๆของมนุษย์ ทั้งหมด เริ่มเข้าใจว่า หลักการเรียนชีวะที่ถูกต้องป็นยังไง ในแต่ละบทจะมีความสนุกตื่นเต้นแตกต่างกันไป เนื้อหาที่สอนนั้น ครอบคลุม ทั้ง เนื้อหาในโรงเรียน ไปจนถึงการสอบแข่งขันสนามต่างๆ การสอบเข้า สอวน. ชีวะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ????คอร์สนี้มีทั้งหมด 15 ชั่วโมง ราคา 1590 บาท เหลือ 990 บาทเท่านั้นสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 18 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 25:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 18 วีดีโอ
 • บทที่ 1 Introduction to Digestive System 00:44 hr
 • บทที่ 2 swallowing vs breathing & สัมภาษณ์เพื่อนการสอบ compre 01:38 hr
 • บทที่ 3 stomach anatomy and physiology 00:56 hr
 • บทที่ 4 small intestine & large intestine + สรุป digestion & absorption 02:26 hr
 • บทที่ 5 ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์แต่ละชนิด 00:39 hr
 • บทที่ 6 หัวใจของคนเรา 00:41 hr
 • บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ตอนจบ และหลักการทางการแพทย์เบื้องต้น 02:11 hr
 • บทที่ 8 Hematology EP.01 เกริ่นนำ เรื่องของเลือด 01:02 hr
 • บทที่ 9 Hematology EP.02 00:40 hr
 • บทที่ 10 Granulocye Agranulocyte และ กระบวนการแข็งตัวของเลือด 00:23 hr
 • บทที่ 11 Immune system 01:25 hr
 • บทที่ 12 ระบบเลือด ABO blood group 00:31 hr
 • บทที่ 13 Active immunity & Passive immunity 00:49 hr
 • บทที่ 14 Introduction to respiratory system 00:13 hr
 • บทที่ 15 Human respiratory system 00:45 hr
 • บทที่ 16 Gas Exchange and Transport 01:12 hr
 • บทที่ 17 Osmoregulator การควบคุมความเข้มข้นในร่างกาย 00:36 hr
 • บทที่ 18 Nitrogenous waste & Excretory organ 00:28 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน