ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท

คอร์ส Biology เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช ???????????????? น้องๆจะเห็นภาพ เนื้อหา เรื่องพืชทั้งหมด และ เรื่องการสังเคราะห์แสง เริ่มเข้าใจว่า หลักการเรียนชีวะที่ ถูกต้องป็นยังไง ในแต่ละบทจะมีความสนุกตื่นเต้นแตกต่างกันไป เนื้อหาที่สอนนั้น ครอบคลุม ทั้ง เนื้อหาในโรงเรียน ไปจนถึงการสอบแข่งขันสนามต่างๆ การสอบเข้า สอวน. ชีวะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ????คอร์สนี้มีทั้งหมด 15 ชั่วโมง ราคา 1590 บาท เหลือ 990 บาทเท่านั้นสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 29 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 15:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 29 วีดีโอ
 • บทที่ 1 Plants structure EP.01 01:40 hr
 • บทที่ 2 Plants EP.02 01:40 hr
 • บทที่ 3 Plants Structure EP.03 01:40 hr
 • บทที่ 4 Plants Structure EP.04 01:30 hr
 • บทที่ 5 อาณาจักรพืช + พืชดอก 00:25 hr
 • บทที่ 6 Intro พืช + เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 01:09 hr
 • บทที่ 7 การถ่ายทอด electon แบบไม่เป็นวัฏจักร 0:26 hr
 • บทที่ 8 ระบบแสง Photosystem 0:10 hr
 • บทที่ 9 การถ่ายทอด electron แบบเป็นวัฏจักร 0:19 hr
 • บทที่ 10 เจาะลึก Thylakoid 0:9 hr
 • บทที่ 11 การดูดกลืนแสงของพืช 0:11 hr
 • บทที่ 12 Introduction Photosystem 0:43 hr
 • บทที่ 13 หลักการคายน้ำ และ กระบวนการลำเลียงอาหาร 0:32 hr
 • บทที่ 14 การลำเลียงน้ำจากรากไปยอด 0:18 hr
 • บทที่ 15 พืช CAM 0:20 hr
 • บทที่ 16 พืช C4 0:40 hr
 • บทที่ 17 calvin cycle 0:39 hr
 • บทที่ 18 พืช C3 0:27 hr
 • บทที่ 19 การดูดซึมน้ำของพืช และการลำเลียงแบบ apoplast และ symplast 0:35 hr
 • บทที่ 20 เนื้อเยื่อเจริญปลายราก Root apical meristem 00:20 hr
 • บทที่ 21 Dermal tissue 00:24 hr
 • บทที่ 22 Lateral meristem & Intercalary meristem 00:6 hr
 • บทที่ 23 รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs รากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:37 hr
 • บทที่ 24 Vascular tissue 00:21 hr
 • บทที่ 25 Ground tissue 00:17 hr
 • บทที่ 26 secondary growth ของรากพืชใบเลี้ยงคู่ 00:22 hr
 • บทที่ 27 ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว vs ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:19 hr
 • บทที่ 28 ใบของพืชใบเลี้ยงคู่ vs ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 00:33 hr
 • บทที่ 29 secondary growth ของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 00:35 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน