ติวฟิต NETSAT สมรรถนะโควต้า มข.

คอร์สนี้ปิดรับสมัครเรียบรอยครับ แนะนำการเรียน คอร์ส netsat ของพี่หมอไอซ์ รายละเอียด คอร์สเตรียมสอบโควต้า มข. 1) คอร์ส คณิตโควต้า มข. - พี่ไอซ์จะพาน้องๆทบทวนเนื้อหา ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสอบ โควต้า มข.ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ -เฉลยข้อสอบเก่า netsat 63,64,65 - พาน้องๆทำโจทย์เก่า มข ตั้งแต่ปี57 เป็นต้นไปครับ - เก็งแนวข้อสอบจากประเทศญี่ปุ่น มาสอนน้องๆ ที่เตรียมสอบโควต้า มข. โดยเฉพาะ - เนื้อหาในคอร์ส จำนวนคลิปเรียนกว่า60-80ชม. - ทบทวนกี่รอบก็ได้ อายุคอร์ส 3 ปี - น้องๆจะได้รับหนังสือประกอบการเรียน ร่วมด้วยไปเลยจุกๆ กว่า 300 หน้า - สามารถเรียนทวนกี่รอบก็ได้ครับ - เรียนออนไลน์ที่ www.washi-tutor.com - สมัครเรียน 1 คน คนละ2990บาท - มา4คนพร้อมกัน เหลือเพียงคนละ 1990 บาท 2) คอร์ส ชีววิทยา โควต้า มข - พาน้องๆทำโจทย์เก่า มข ตั้งแต่ปี57 เป็นต้นไป - เนื้อหาในคอร์ส จำนวนคลิป 20 ชม. - ทบทวนกี่รอบก็ได้ อายุคอร์ส 3 ปี - น้องๆจะได้รับหนังสือไฟล์ pdf - สามารถเรียนทวนกี่รอบก็ได้ครับ - เรียนออนไลน์ที่ www.washi-tutor.com - สมัครเรียน 1 คน คนละ1990บาท - มา4คนพร้อมกัน เหลือเพียงคนละ 1590 บาท


สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 37 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 120:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 37 วีดีโอ
 • บทที่ 1 intro NETSAT ฟังก่อนเริ่มเรียน 00:05 hr
 • บทที่ 2 เคมีพี่แนน EP.01 02:33 hr
 • บทที่ 3 ติวฟิสิกส์ NETSAT By พี่เบน BE’N Trust 3:30 hr
 • บทที่ 4 ติวภาษาไทย NETSAT พี่กิมเล้ง EP.01 03:00 hr
 • บทที่ 5 ติว NETSAT ภาษาไทย พี่กิมเล้ง EP.02 02:41 hr
 • บทที่ 6 ติว ภาษาอังกฤษ NETSAT พี่เจมี่ EP.01 02:00 hr
 • บทที่ 7 ติว ภาษาอังกฤษ NETSAT พี่เจมี่ EP.02 01:50 hr
 • บทที่ 8 เฉลยชีววิทยา โควต้า มข 57 EP.01 00:45 hr
 • บทที่ 9 ชีววิทยา มข 57 EP.02 00:20 hr
 • บทที่ 10 ชีววิทยา มข 57 EP.03 00:18 hr
 • บทที่ 11 ชีววิทยา มข 57 EP.04 00:22 hr
 • บทที่ 12 ชีววิทยา มข 57 EP.05 00:10 hr
 • บทที่ 13 ชีววิทยา มข 57 EP.06 00:20 hr
 • บทที่ 14 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.07 00:34 hr
 • บทที่ 15 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.08 00:25 hr
 • บทที่ 16 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.09 00:23 hr
 • บทที่ 17 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.10 00:21 hr
 • บทที่ 18 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.11 00:24 hr
 • บทที่ 19 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.12 00:12 hr
 • บทที่ 20 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.13 00:33 hr
 • บทที่ 21 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.14 00:19 hr
 • บทที่ 22 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.16 02:41 hr
 • บทที่ 23 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.17 01:02 hr
 • บทที่ 24 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.18 01:22 hr
 • บทที่ 25 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.19 00:36 hr
 • บทที่ 26 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.20 00:38 hr
 • บทที่ 27 ทบทวนชีววิทยา by พี่ไอซ์ EP.01 00:30 hr
 • บทที่ 28 GENETICS EP.02 Introduction to cell division 00:13 hr
 • บทที่ 29 GENETICS EP.03 mitosis 00:28 hr
 • บทที่ 30 ติว คณิตศาสตร์ NETSAT by พี่ไอซ์ EP.01 02:15 hr
 • บทที่ 31 คณิตโควต้า มข 63 EP.02 00:29 hr
 • บทที่ 32 คณิตโควต้า มข 63 EP.03 00:17 hr
 • บทที่ 33 คณิตโควต้า มข 63 EP.04 00:25 hr
 • บทที่ 34 คณิตโควต้า มข 64 EP.01 00:15 hr
 • บทที่ 35 คณิตโควต้า มข 64 EP.02 00:10 hr
 • บทที่ 36 คณิตโควต้า มข 64 EP.03 00:36 hr
 • บทที่ 37 คณิตโควต้า มข 64 EP.04 00:45 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน