ชีววิทยา NETSAT
สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 22 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 1,095 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 22 วีดีโอ
 • บทที่ 1 เฉลยชีววิทยา โควต้า มข 57 EP.01 00:40 hr
 • บทที่ 2 ชีววิทยา มข 57 EP.02 00:20 hr
 • บทที่ 3 ชีววิทยา มข 57 EP.03 00:18 hr
 • บทที่ 4 ชีววิทยา มข 57 EP.04 00:22 hr
 • บทที่ 5 ชีววิทยา มข 57 EP.05 00:10 hr
 • บทที่ 6 ชีววิทยา มข 57 EP.06 00:20 hr
 • บทที่ 7 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.07 00:34 hr
 • บทที่ 8 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.08 00:25 hr
 • บทที่ 9 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.09 00:23 hr
 • บทที่ 10 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.10 00:21 hr
 • บทที่ 11 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.11 00:24 hr
 • บทที่ 12 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.12 00:12 hr
 • บทที่ 13 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.13 00:33 hr
 • บทที่ 14 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.14 00:19 hr
 • บทที่ 15 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.16 02:41 hr
 • บทที่ 16 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.17 01:02 hr
 • บทที่ 17 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.18 01:22 hr
 • บทที่ 18 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.19 00:36 hr
 • บทที่ 19 ตะลุยชีววิทยา โควต้า มข EP.20 00:38 hr
 • บทที่ 20 Biology Genetics EP.01 00:30 hr
 • บทที่ 21 GENETICS EP.02 Introduction to cell division + interphase 00:36 hr
 • บทที่ 22 GENETICS EP.03 mitosis 00:28 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน