คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.4 เทอม 2 อย่างละเอียดทุกบท ทั้งฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ล็อกการิทึม ที่ต้องการปรับพื้นฐานและเพิ่มเกรดในโรงเรียน คอร์สนี้มีทั้งหมด 70 ชั่วโมง ราคา 2990 บาทเท่านั้น มา 4 คน เหลือคนละ 1990 บาทเท่านั้น
สอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 46 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 70:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 365 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 46 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.01 01:23 hr
 • บทที่ 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.02 01:43 hr
 • บทที่ 3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.03 02:11 hr
 • บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.04 01:36 hr
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.05 01:17 hr
 • บทที่ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.06 00:29 hr
 • บทที่ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.07 00:50 hr
 • บทที่ 8 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.08 00:40 hr
 • บทที่ 9 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.09 00:40 hr
 • บทที่ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.10 00:58 hr
 • บทที่ 11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.11 00:39 hr
 • บทที่ 12 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน EP.12 01:25 hr
 • บทที่ 13 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.01 00:20 hr
 • บทที่ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.02 00:47 hr
 • บทที่ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.03 01:14 hr
 • บทที่ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.04 01:42 hr
 • บทที่ 17 เรขาคณิตและภาคตัดกรวย EP.05 01:56 hr
 • บทที่ 18 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.06 01:57 hr
 • บทที่ 19 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.07 01:58 hr
 • บทที่ 20 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.08 01:35 hr
 • บทที่ 21 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.09 01:52 hr
 • บทที่ 22 เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย EP.10 01:45 hr
 • บทที่ 23 เมทริกซ์​ EP.01 รู้จักเมทริกซ์ 00:22 hr
 • บทที่ 24 เมทริกซ์​ EP.02 การบวกลบเมทริกซ์ 00:31 hr
 • บทที่ 25 เมทริกซ์​ EP.03 การคูณเมทริกซ์ 00:32 hr
 • บทที่ 26 เมทริกซ์​ EP.04 transpose of matrix 00:26 hr
 • บทที่ 27 เมทริกซ์​ EP.05 การบ้าน การคูณเมทริกซ์ 00:43 hr
 • บทที่ 28 เมทริกซ์​ EP.06 การหา det 2x2 01:04 hr
 • บทที่ 29 เมทริกซ์​ EP.07 การบ้านเมทริกซ์ det2x2 00:31 hr
 • บทที่ 30 เมทริกซ์​ EP.08 minor และ cofactor 00:16 hr
 • บทที่ 31 เมทริกซ์​ EP.09 การหา det 3x3 แบบที่ 1 00:08 hr
 • บทที่ 32 เมทริกซ์​ EP.10 การหา det 3x3 แบบที่ 2 00:10 hr
 • บทที่ 33 เมทริกซ์​ EP.11 การหา det nxn 00:18 hr
 • บทที่ 34 เมทริกซ์​ EP.12 เก็บตก det 00:51 hr
 • บทที่ 35 เมทริกซ์​ EP.13 homework det ตอนที่ 01 00:56 hr
 • บทที่ 36 เมทริกซ์​ EP.14 homework det ตอนที่ 02 00:49 hr
 • บทที่ 37 เมทริกซ์​ EP.15 inverse2x2 00:13 hr
 • บทที่ 38 เมทริกซ์​ EP.16 inverse2x2 00:48 hr
 • บทที่ 39 เมทริกซ์​ EP.17 exercise for inverse 2x2 00:32 hr
 • บทที่ 40 เมทริกซ์​ EP.18 adjoint และ inverse 00:59 hr
 • บทที่ 41 เมทริกซ์​ EP.19 การบ้าน inverse 00:19 hr
 • บทที่ 42 เมทริกซ์​ EP.20 Operation of Matrix Part 01 00:31 hr
 • บทที่ 43 เมทริกซ์​ EP.21 Operation of Matrix Part 02 00:14 hr
 • บทที่ 44 เมทริกซ์​ EP.22 ระบบสมการเชิงเส้น 00:42 hr
 • บทที่ 45 เมทริกซ์​ EP.23 ตัวอย่างโจทย์ การใช้ row operation หา inverse 00:24 hr
 • บทที่ 46 เมทริกซ์​ EP.24 กฎของคาราเมอร์ 00:57 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ENTRANCE 2023
  Circle image พี่ไอซ์ มี 53 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  5,990 4,990 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์สอบเข้าม.4 GIFTED 2023
  Circle image พี่ไอซ์ มี 18 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 57 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 46 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 2,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน