คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.5 เทอม 2 อย่างละเอียดทุกบท ทั้งจำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น เหมาะสำหรับน้องๆม.4 ขึ้นม.5 ที่ต้องการปรับพื้นฐานและเพิ่มเกรดในโรงเรียน คอร์สนี้มีทั้งหมด 50 ชั่วโมง ราคา 2590 บาทเท่านั้นสอนโดย

พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว

สอน คณิต ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 17 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 50:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 365 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 17 วีดีโอ
 • บทที่ 1 complex number EP.01 0:22 hr
 • บทที่ 2 Complex Number EP.16 ฝึกเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 0:14 hr
 • บทที่ 3 Complex Number EP.15 การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว.mp4 0:15 hr
 • บทที่ 4 Complex Number EP.14 ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน part2.mp4 0:21 hr
 • บทที่ 5 Complex Number EP.13 ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 0:42 hr
 • บทที่ 6 complex number EP.04 เทคนิคมอง loop โจทย์แข่งขัน 0:23 hr
 • บทที่ 7 Complex Number EP.12 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 0:23 hr
 • บทที่ 8 Complex Number EP.11 การหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน 0:08 hr
 • บทที่ 9 Complex Number EP.10 speed up การคูณสังยุค 0:16 hr
 • บทที่ 10 Complex number EP.09 สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน 0:24 hr
 • บทที่ 11 Complex number EP.08 เทคนิคหน้าบวกหลัง หน้าลบหลัง 0:12 hr
 • บทที่ 12 Complex number EP.07 เทคนิคการจับส่วนจริงเท่ากัน 0:32 hr
 • บทที่ 13 Complex number EP.05 0:37 hr
 • บทที่ 14 Complex number EP.06 0:23 hr
 • บทที่ 15 complex number EP.03 0:23 hr
 • บทที่ 16 Complex number EP.02 0:34 hr
 • บทที่ 17 complex number EP.04 เทคนิคมอง loop โจทย์แข่งขัน 00:23 hr
 • คอร์สอื่นๆ
 • คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 : จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ลำดับ อนุกรม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 17 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,990 2,590 ฿ / 1 คน

  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 : ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลอการิทึม
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  3,590 2,990 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  0 0 ฿ / คน

  ชีววิทยา NETSAT
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1,095 วัน

  1,990 1,590 ฿ / 1 คน

  ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท
  Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

  2,990 1,990 ฿ / 1 คน