คอร์สเรียน Washi-tutor


หมวดหมู่
คอร์ส Biology for Entrance
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 90 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

13,990 4,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.4 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 11 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

Biology ม.4 เทอม 2 : Genetics
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 3 วีดีโอ เวลา 365 วัน

2,990 1,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส ชีววิทยา NETSAT โควต้า มข.
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,990 1,590 ฿ / 1 คน