คอร์สเรียน Washi-tutor


หมวดหมู่
คอร์ส Biology for Entrance
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 87 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

5,990 3,990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.4 เทอม 1
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 22 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,590 990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals I : Digestive System Cardiovascular system Hematology Respiratory system and Excretory system
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 18 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,590 990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology เรื่อง Animals II : Musculoskeletal system Nervous system Hormone และ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 0 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,590 990 ฿ / 1 คน

คอร์ส Biology ม.5 เทอม 1 เรื่อง Plants & การสังเคราะห์แสงของพืช
Circle image พี่ไอซ์ วชิรวิทย์ จักรแก้ว มี 11 วีดีโอ เวลา 1095 วัน

1,590 990 ฿ / 1 คน